Uvjeti kupovine

1. Opće odredbe uvjeta prodaje

Pružatelj usluge internet prodaje putem Chipoteka web shopa je tvrtka Z-EL d.o.o. za promet elektroničkim komponentama (u daljnjem tekstu Z-EL d.o.o.), Industrijska cesta 28, 10360 Sesvete, Hrvatska, OIB: 11374156664. Krajnji korisnik je posjetitelj ovih stranica, a kupac je posjetitelj stranica koji popuni elektronsku narudžbu te izvrši plaćanje putem kreditne kartice ili opće uplatnice/virmana/internet bankarstva.

Korištenjem ovih internetskih stranica Krajnji korisnik/Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima kroištenja, Uvjetima kupovine (dalje u tekstu: Uvjeti) i svim ostalim stavkama poslovanja, koje su dostupne na stranici www.chipoteka.hr. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Chipoteka web shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Z-EL d.o.o. te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Z-EL d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Z-EL d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenje usluga Chipoteka web shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Chipoteka web shopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Z-EL d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Z-El d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakove odgovornosti zbog pogreške u radu internet stranice www.chipoteka.hr bilo koje vrste, ako nije u mogućnosti isporučiti naručene proizvode, ako je došlo do isteka zaliha ili pogrešno prikazane cijene, opisa ili slike proizvoda, u kojem slučaju zadržava pravo otkazati narudžbu te ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati otkazivanjem narudžbe. 

NAPOMENA:
Slike proizvoda na chipoteka.hr su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici chipoteka.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Z-EL d.o.o. će nastojati na web stranicama chipoteka.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. Uvjeti prodaje

I) SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Z-EL d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Z-EL d.o.o. a prema uvjetima prodaje navedenima u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Chipoteka web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik zaprimi potvrdu narudžbe od strane Z-EL d.o.o.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Z-EL d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac  (isključivo fizička osoba koja kupuje robu za namjene izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne  djelatnosti)  može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Društvima, obrtnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo vraćanje pošiljki u okviru jamstvenih uvjeta. Pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana ili povratka kao što to vrijedi za fizičke osobe-potrošače.

Roba za koju se raskida ugovor treba biti neoštećena i nekorištena, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Povrat treba biti unaprijed dogovoren, a trošak povrata odnosno dostave snosi kupac. Robu je potrebno poslati na adresu  Industrijska cesta 28, 10360 Sesvete s naznakom “Web shop povrat robe” , a preporučujemo i priložiti napisani razlog povrata.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Z-EL d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor.
Uz robu koja udovoljava uvjetima za povrat uplaćenih novčanih sredstava, obavezno treba biti priložen jamstveni list, kopija računa te Obrazac za jednostrani raskid ugovora. Također, u slučaju da je vraćena roba naručena uz besplatnu dostavu, povrat sredstava će biti umanjen za troškove dostave koji su bili važeći u datom trenutku.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Z-EL d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na webnarudzba@chipoteka.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte i broj narudžbe, a može koristiti i navedeni pisani Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (preuzmi PDF datoteku).

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora kupac može elektronički ispuniti i poslati na webnarudzba@chipoteka.hr u kojem će mu slučaju Z-EL d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Ako kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, ali umanjen za troškove dostave koji su bili važeći u datom trenutku, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Z-EL d.o.o. zaprimi kupčevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. (kod isporuke usluga). Ako je moguće, povrat novca biti će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. Kod plaćanja pouzećem, povrat novca  bit će izvršen na bankovni račun na koji odredi kupac. Povrat novaca Z-EL d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i provjereno da nema oštećenja nastalih nakon što je roba predana u posjed kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti Z-EL d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio Z-EL d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave
 • također, jednostrani raskid Ugovora nije moguć za aparate za njegu stambenih površina, aparate za brijanje, depilatore, epilatore, škare, četkice za zube, aparate za oblikovanje brade, pribor za brijanje, laserske aparate za uklanjanje dlačica, trimere za šišanje dlačica u nosu/ušima, trimere za šišanje dlačica na tijelu, pribor za zube, pribor i nastavke za osobnu njegu, dječji pribor i sve vrste slušalica koje nisu originalno zapakirane odnosno sigurnosni pečat je uklonjen i ukazuje na upotrebu proizvoda.
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

II) UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (€). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na webnarudzba@chipoteka.hr.

III) DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 4,99€ bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • rok isporuke u redovnim uvjetima* na području Republike Hrvatske je 1 ili 2 radna dana od prvog sljedećeg radnog dana nakon vidljive uplate u našem sustavu za zaključenu narudžbu, na hrvatske otoke prema rasporedu dostave na otoke, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
 • *redovni uvjeti podrazumijevaju redovnu obradu narudžbe u svim koracima, ispravan rad operativnog sustava, redovnu isporuku dobavljača te uobičajene uvjete za transport i isporuku robe
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će se o tome obavijestiti putem maila webnarudzba@chipoteka.hr
 • ne odgovaramo za kašnjenje isporuke od strane dostavne službe

IV) REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučamo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Z-EL d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda, te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke pošte na e-mail adresu webnarudzba@chipoteka.hr.

U slučaju opravdane reklamacije unutar jamstvenog roka kupac može zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, a ako se proizvod ne popravi u razumnom roku, da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Reklamiranu oštećenu i neispravnu robu može se predati u najbližu poslovnicu Chipoteka Z-EL d.o.o. (popis poslovnica nalazi se ovdje) ili odnijeti osobno u servis Z-EL d.o.o. (Industrijska cesta 28, 10360 Sesvete).

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod treba biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo- ukoliko postoji, te svim ostalim dodacima koji idu uz njega) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene ili popravka proizvoda snosi Z-EL d.o.o., u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.“

V) JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANIH PROIZVODA I SERVIS

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se uz predočenje originalnog računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena kupac može, ako proizvod nije ispravan, zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, odnosno da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom

Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kartica: American Express, MasterCard, Visa ili Maestro.

b) Plaćanje općom uplatnicom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Z-EL d.o.o. na e-mail adresu kupca dostavlja ponudu za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Sve podatke je potrebno točno upisati i izvršiti uplatu u roku.

c) Plaćanje internet bankarstvom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Z-EL d.o.o. na e-mail adresu kupca dostavlja ponudu za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Sve podatke je potrebno točno upisati i izvršiti uplatu u roku.

d) Plaćanje pouzećem

Naručene proizvode možete platiti pouzećem kada Vam naša dostavna služba dostavi paket. Plaćanje pouzećem u ovome trenutku je moguće isključivo za gotovinu osobi koja Vam dostavlja paket.

e) Plaćanje virmanom (samo za pravne osobe)

Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja virmanom. Nakon potvrde narudžbe, Z-EL d.o.o. na e-mail adresu kupca dostavlja ponudu za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Sve podatke je potrebno točno upisati i izvršiti uplatu u roku.

3. Zaštita podataka pri kupnji

Z-EL d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Chipoteka web shopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Z-EL d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Z-EL d.o.o.

Z-EL d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika, kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. Z-EL d.o.o. prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Chipoteka web shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Z-EL d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Z-EL d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Chipoteka web shopa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Z-EL d.o.o. će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Z-EL d.o.o. ne bilježi broj Vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Z-EL d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti Vaše podatke.

4. Komunikacija Z-EL d.o.o. s korisnicima

Registracijom dajete suglasnost da Vas Z-EL d.o.o. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

 

PREUZMI DOKUMENT PRINTAJ DOKUMENT

Top