Produljeno jamstvo za kućanske aparate, bijelu tehniku sa 24 na 60 mjeseci - vrijednosti uređaja 0,13-132,72 EUR

Osnovne značajke
Produljeno jamstvo se za svaki pojedini uređaj sklapa prilikom kupnje uređaja uz preuzimanje Potvrde o osiguranju. Produljeno jamstvo mora biti na istom računu uz proizvod tako da se NE mogu kupiti naknadno za već prodani uređaj.
Osiguratelj se obvezuje naknaditi sve štete nastale u...
6,64€ 50,03kn
Dosegli ste maksimum raspoloživosti - 12750

Jednokratno plaćanje:
  • Internet bankarstvo (virman)
  • Pouzećem - plaćanje gotovinom dostavljaču kod isporuke paketa
  • Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium
Obročno plaćanje:
  • MasterCard ZABA do 24 rate
  • Visa Premium do 10 rata
Produljeno jamstvo za kućanske aparate, bijelu tehniku sa 24 na 60 mjeseci - vrijednosti uređaja 0,13-132,72 EUR
6,64€ 50,03kn
Opis
Produljeno jamstvo se za svaki pojedini uređaj sklapa prilikom kupnje uređaja uz preuzimanje Potvrde o osiguranju. Produljeno jamstvo mora biti na istom računu uz proizvod tako da se NE mogu kupiti naknadno za već prodani uređaj.

Osiguratelj se obvezuje naknaditi sve štete nastale u razdoblju osiguranja, nakon isteka osnovnog jamstvenog roka, koje su posljedica nedostatka materijala ili izvedbe elektroničkog uređaja.
Pokrivene su samo štete nastale nakon isteka roka osnovnog jamstva sukladno jamstvenom (garancijskom) listu kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu.

PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA

Ako je nastupio osigurani slučaj osiguranik je dužan:
1) odmah poduzeti sve mjere koje su u njegovoj moći radi otklanjanja i smanjenja štete, kako na osiguranoj stvari ne bi nastupila daljnja oštećenja;
2) u roku od 3 dana telefonom na broj 01/6324 200 ili putem www.uniqa.hr prijaviti štetu osiguratelju;
3) dostaviti osiguratelju sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete.

U svrhu ostvarivanja prava na naknadu korisnik osiguranja je dužan dostaviti UNIQI :
- obrazac prijave štetnog događaja ukoliko šteta nije prijavljena telefonom ili putem web stranice
- potvrdu o osiguranju
- dokaz o kupnji proizvoda i plaćenoj premiji osiguranja
- jamstveni list za proizvod po kojem se prijavljuje šteta
- pisanu izjavu servisera o uzroku kvara
- dokaz o plaćenom popravku ili ponudu popravka
- druge dokaze na zahtjev Osiguratelja

Dokumentaciju osiguranik može dostaviti:
- e-mailom na adresu: prijava.stete@uniqa.hr
- poštom na adresu: UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13A, Zagreb


OPSEG OSIGURANJA

Osiguratelj se obvezuje naknaditi sve štete nastale u razdoblju osiguranja, nakon isteka osnovnog jamstvenog roka, koje su posljedica nedostatka materijala ili izvedbe osigurane stvari.
Pokrivene su samo štete nastale nakon isteka roka osnovnog jamstva sukladno jamstvenom (garancijskom) listu kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, a u razdoblju naznačenom na potvrdi osiguranja.
Procjenu visine troškova popravka određuje se prema pisanom očitovanju od strane ovlaštenog servisa proizvođača.
U slučaju da se proizvod koji je predmet osiguranja ne može popraviti ili je popravak ekonomski neisplativ (totalna šteta) nadoknađuju se troškovi nabavke istog ili sličnog proizvoda, ali maksimalno do iznosa vrijednosti osiguranog stvari u trenutku kupnje.
Osigurateljna zaštita ograničena je na jedan osigurani slučaj za svaki od osiguranih rizika, osim za rizik produljenog jamstva gdje je pokriveno više osiguranih slučajeva, ali ukupno do vrijednosti osigurane stvari (agregatni limit).
Osigurana je stvar namijenjena osobnoj upotrebi kupljena u Chipoteka trgovinama.

Za svaki osigurani uređaj, osigurateljno pokriće traje:
- za rizik produljenog jamstva počinje istekom 24 sata dana isteka osnovnog jamstvenog roka, a prestaje istekom ugovorenog roka;
-za ostale rizike počinje trenutkom kupnje uređaja, a prestaje istekom ugovorenog roka.


ŠTETE KOJE NISU POKRIVENE OSIGURANJEM

Osiguratelj nije u obvezi naknaditi štete i/ili troškove nastale uslijed:
1. namjere ili prevare osiguranika, korisnika osigurane stvari ili bilo koje treće osobe;
2. neovlašteno korištenje osigurane stvari (bez znanja i dozvola vlasnika)
3. sabotaže, terorizma, rata, neprijateljstava, ratnih operacija ili ratu sličnih događaja, revolucije, ustanka ili građanskih nemira koji nastanu iz takvih događaja;
4. posljedica prirodnih nepogoda, kao što su potres, poplava, oluja, grom i slično;
5. požara ili eksplozije;
6. posrednim ili neposrednim djelovanjem nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja, atomske energije, radioaktivne kontaminacije ako je intenzitet zračenja, izmjeren izvan kruga mikrolokacije izvora zračenja bio iznad zakonom dopuštene granice kontaminacije;
7. gubitka zarade, kazne, kašnjenja i sl.;
8. plaćanje na temelju odgovornosti
9. popravka osigurane stvari u inozemstvu.

Uz gore navedena opća isključenja, osiguranje ne vrijedi za sljedeće proizvode i usluge:
1) proizvode kupljene za daljnju prodaju ili stjecanje prihoda (sredstvo rada);
2) proizvode dane u najam ili u zalog;
3) polovne stvari ili proizvode na kojima je izvršen popravak, prilagodba ili reparacija;

Ne isplaćuje se naknada za:
• troškove popravka kvarova i zamjene neispravnih dijelova koji nisu pokriveni jamstvom proizvođača;
• kvarove na proizvodima ili dijelovima proizvoda koji nisu predmet jamstva proizvođača ili se smatraju potrošnim materijalom (baterije, filteri, remeni i slično).

Povezani artikli

Top