Poslije kupovine

Ne želite imati brige s proizvodima? Pročitajte naš kratki priručnik o tome što napraviti i o čemu se brinuti nakon kupovine.

Tijekom plaćanja

Jedan od najčešćih izvora frustracija nakon kupovine je gubitak računa koji vam kasnije može zatrebati iz više razloga.

Prilikom kupovine u poslovnici, tražite prodavača da unese podatke (barem ime i prezime) na račun. Ukoliko izgubite račun, a zatreba vam, na ovaj način vam prodajno mjesto može pronaći račun i izdati duplikat.

Poslije kupovine

Pohranite račun i jamstveni list

Računom međusobno potvrđujemo kako smo izvršili primopredaju proizvoda ili usluge. Račun je važan, jer ima snagu ugovora između prodavača i kupca.

Čuvajte i račun i jamstveni list. Bez računa i jamstvenog lista ne možete ostvariti svoje pravo na jamstvo! Česta praksa kupaca je otvaranje posebnog registratora ili omotince u kojeg se pohranjuju svi računi i jamstva. Osim toga, uvijek možete smartphonom ili nekim drugim uređajem fotografirati ili skenirati račun i jamstveni list. I to može biti svojevrsna arhiva, barem kako bi vam na osnovi fotografije prodajno mjesto moglo pronaći i izdati duplikat originalnog računa.

Čuvajte ambalažu i korisničke upute

Originalna ambalaža proizvoda i upute vam mogu zatrebati iz više razloga. Čuvajte ih koliko god je dugo moguće. Prodajno mjesto vam je dužno uz proizvod dati korisničke upute. Ukoliko ih niste dobili - zatražite ih na prodajnom mjestu.

Pročitajte korisničke upute

Tehnologije, mogućnosti i ograničenja uređaja se mijenjaju. Nešto što je možda vrijedilo za vrlo sličan proizvod prije nekoliko godina, moguće je da više ne vrijedi. I obrnuto. U uputama često možete pronaći i funkcionalnosti uređaja koje vam nisu bile bitne prilikom kupovine, a mogle bi vam biti od koristi. Potpuno iskorišten proizvod je najbolja kupovina.

Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada

Električni i elektronički uređaji i oprema (EE oprema) predstavljaju sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje, te je namijenjena korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju. Kada posjednik električnog ili elektroničkog uređaja odluči isti odbaciti, bilo zbog kvara ili zamjene za novi, bolji uređaj, tada taj uređaj postaje električni odnosno elektronički otpad (EE otpad).

Kako odlagati EE otpad?

U našim poslovnicama možete ostaviti mali EE otpad, niže naveden popis malog EE otpada. Ako niste u blizini naših poslovnica, u Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača.

Besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske možete naručiti na nekoliko načina:

  • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (radnim danom od 8-16 sati)
  • preko SMS-a na broj 098 444 110
  • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
  • putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com

Također, EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište reciklažna dvorišta - sabirni centri.

U našim poslovnicama možete odložiti mali EE otpad: baterije, žarulje, fluo cijevi, te sav EE otpad do veličine 25 cm.

Top