Opći uvjeti korištenja

Ovu internetsku stranicu uređuje Z-EL d.o.o., Industrijska cesta 28, 10 360 Sesvete, Hrvatska.
Podaci o društvu Z-EL d.o.o. (dalje u tekstu „Chipoteka“), tvrtkama povezanima s Chipotekom i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Nastojimo na web stranici chipoteka.hr objavljivati točne i aktualne podatke. Chipoteka ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Specifikacije proizvoda su dane na stranici prema našim saznanjima i uvjerenjima. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Slike proizvoda na ovoj internetskoj stranici su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici chipoteka.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.

Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice.
 

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. Autorsko pravo

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Z-EL d.o.o. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika potrebna je prethodna pisana suglasnost Chipoteke. Ilustracije su zaštićene autorskim pravom. Prava distribucije i umnažanja ima Chipoteka. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

2. Zaštitni znakovi

Chipoteka logotip registriran je zaštitni znak tvrtke Z-EL d.o.o., njezinih podružnica, predstavništva, davatelja licence ili partnera u zajedničkom pothvatu. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovog zaštitnog znaka izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili propisa o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

a. Ove internetske stranice mogu sadržavati linkove (tj. "hyperlinkove") na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Chipoteci. Chipoteka samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.
b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na Chipotekinim stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.
c. Chipoteka ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost Chipoteke za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za Chipoteku nastane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na Chipotekinu odgovornost prema važećim propisima o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.
Chipoteka nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.
Chipoteka ne jamči da proizvodi ponuđeni na njezinim internetskim stranicama ne sadrže greške, te ne jamči dostupnost tih proizvoda.

Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime izričito izuzima. Nadležnost za sve sporove vezane uz ovu internetsku stranicu je u Zagrebu, Hrvatska. Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.

Top